İçeriğe dön Aramaya dön

Rakamlar

 

Şirket büyümesi
(Rakamlar : CHF milyon)

 

 

2019*

Gelir

 

Gelir - JURA Grubu

542,4

Gelir - Avrupa
Oran

436,6
80,5 %

 

 

Gelir – Diğer Ülkeler
Oran

105,8
19,5 %

 

 

Çalışan sayısı

 

Tam gün pozisyonu - Grup

788

Tam gün pozisyonları - İsviçre (24 eğitmen dahil)
Oran

275
34,9 %

Tam gün pozisyonlar- Uluslararası
Oran

513
65,1 %

* ) Geçici rakamlar