İçeriğe dön Aramaya dön

Şirket büyümesi
(Rakamlar : CHF milyon)

 

 

2016*

Gelir

 

Gelir - JURA Grubu

421,0

Gelir - Avrupa
Oran

332,5
79 %

 

 

Gelir – Diğer Ülkeler
Oran

88,5
21 %

 

 

Çalışan sayısı

 

Tam gün pozisyonu - Grup

712

Tam gün pozisyonları - İsviçre ( 26 eğitmen dahil)
Oran

256
36,0 %

Tam gün pozisyonlar- Uluslararası
Oran

456
64,0 %

* ) Geçici rakamlar