Şirket büyümesi
(Rakamlar : CHF milyon)

 

 

2022

Gelir

 

Gelir - JURA Grubu

688.7

Gelir - Avrupa
Oran

74.1%

 

 

Gelir – Diğer Ülkeler
Oran

25.9%

 

 

Çalışan sayısı

 

Tam gün pozisyonu - Grup

868

Tam gün pozisyonları - İsviçre (23 eğitmen dahil)
Oran

280
32.3%

Tam gün pozisyonlar- Uluslararası
Oran

588
67.7%