İçeriğe dön Aramaya dön

Rakamlar

 

Şirket büyümesi
(Rakamlar : CHF milyon)

 

 

2017*

Gelir

 

Gelir - JURA Grubu

480,0

Gelir - Avrupa
Oran

384,0
80 %

 

 

Gelir – Diğer Ülkeler
Oran

96,0
20 %

 

 

Çalışan sayısı

 

Tam gün pozisyonu - Grup

751

Tam gün pozisyonları - İsviçre ( 26 eğitmen dahil)
Oran

275
36,6 %

Tam gün pozisyonlar- Uluslararası
Oran

476
63,4 %

* ) Geçici rakamlar