Şirket büyümesi
(Rakamlar : CHF milyon)

 

 

2020

Gelir

 

Gelir - JURA Grubu

579.9

Gelir - Avrupa
Oran

470.88
81.2%

 

 

Gelir – Diğer Ülkeler
Oran

109.02
18.8%

 

 

Çalışan sayısı

 

Tam gün pozisyonu - Grup

808

Tam gün pozisyonları - İsviçre (23 eğitmen dahil)
Oran

268
33.2%

Tam gün pozisyonlar- Uluslararası
Oran

540
66.8%