Şirket büyümesi
(Rakamlar : CHF milyon)

 

 

2021

Gelir

 

Gelir - JURA Grubu

704.1

Gelir - Avrupa
Oran

79.1%

 

 

Gelir – Diğer Ülkeler
Oran

20.9%

 

 

Çalışan sayısı

 

Tam gün pozisyonu - Grup

861

Tam gün pozisyonları - İsviçre (23 eğitmen dahil)
Oran

274
31.8%

Tam gün pozisyonlar- Uluslararası
Oran

587
68.2%